Bürokratik bir kurumun öne çıkan özellikleri

Bürokratik bir yapılanmayı tanımlayacak en iyi sözcük “sıkı” olabilir. Böyle bir kurumda hemen her şey için bir politika ve prosedür bulunur. Şirketin her gün işleyen faaliyetleri için kontroller böylesine sıkı iken, değişimi beklemek pek de mümkün değildir. Her departman için ayrı bir organizasyon tablosuna sahip olan bürokratik kuruluşlarda her çalışan kendi yerini bilir, sorumluluklarını tüm detaylarıyla anlar. Karar alma süreci protokollere bağlıdır ve kontrol kaçınılmazdır. Nicole LaMarco, Chron’da yer alan makalesinde bürokratik bir kuruluşun en önemli özelliklerini kısaca böyle özetliyor.

Bir Bürokratik Kurumun Yapısı

Tipik bir bürokraside çok sayıda yönetim katmanı vardır. En tepede şirketin başkanı veya CEO’su yer alır. Kurum piramidinin en tepesinde onlar bulunur. Başkan yardımcıları CEO’ya, direktörler başkan yardımcılarına, müdürler direktörlere, denetmenler müdürlere, işçiler de denetmenlere rapor verir. Bu yapı temel olarak bir piramittir. Piramitte alt kademeye indikçe çalışan sayısı artar. Bürokratik kurumların işlemesi için bu yapı kritik önem taşır.

Bir Bürokratik Kurumda Güç Kimdedir?

Güç birkaç kişinin elindedir. Genellikle bunlar, CEO, CFO, COO gibi ‘c-düzey’ yöneticilerdir. Bunları üst düzey yönetim takip eder. Bu üst düzey yöneticiler şirketin hedeflerine ilişkin finansal, insan kaynakları veya politikayla ilgili kararları kontrol eder.

Belirli bir karar için talep, hiyerarşi üzerinden en üst düzey yöneticilere iletilir. Direktifler ve direktiflere gelen geri bildirimlerin, kaynak ile hedef arasında hiyerarşinin tüm kademelerinden geçmesi gerektiği için bu süreç bürokrasilerde karar alınmasını ve uygulanmasını yavaşlatabilir.

Bir Bürokratik Kurumun Yönetimi

Yönetim politikaları, prosedürler ve kurallar bürokratik kurumlarda her şeyin üzerindedir. Tüm çalışanlar zaman zaman yönetimle ilgili görevler yürütmek durumunda kalacaktır.
Bürokratik kurumlarda tüm politikalar dikkatle hazırlanır ve yazılır. Ardından tüm kuruma dağıtılır ve herkesin bunlara uyması beklenir. Bu prosedürler ve politikalar sıkça referans alınır ve çalışanların üstlendiği görevlerin çoğu bu politikalara tabidir. Bu politikaların çalışanlara açıklanması tipik olarak müdürlerin görevidir.

Bürokratik Kurumlar Kişisel Değildir

Bir bürokratik kurumda bireylerin değeri, işlerini ne kadar iyi yaptıklarına ve şirket politikasına ne kadar uyduklarına bağlıdır. Bireysel karar alma ve yaratıcılık her koşulda engellenir. Bir bürokratik kurumun işleyişindeki her nokta katı yönetmeliklerle belirlenir.

Bu tür kurumlarda tipik olarak neredeyse her pozisyon için unvan bulunur. Herkesin ne yapması gerektiğini bilmesi ve onu iyi yapması beklenir. Şirket yapısı katı bir resmiyeti ve askeri benzeri disiplini teşvik eder.

Bürokratik kurumlar mevcut en katı kurum türüdür. Bu kurumlar, bir şirketin iyi işleyen çarklardan oluşan bir makine gibi çalışması gerektiği fikriyle şekillenmiştir.

E-Posta Bültenimize Kaydolun!

gelişmelerden ilk siz haberdar olun

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlgilenebileceğiniz başka yazılar

Makale

2024 Beklentilerim

“Platform kurucumuz İhsan Elgin, Startup Dergisi için 2024 yılına dair beklentilerini kaleme aldı. Elgin, yatırım

Makale

KGS Konferansı’nda Ne Öğrendik?

Kurumsal girişim sermayelerinin yapıları, yaratmış oldukları fırsatlar ve trendlerinin son 3 yıldaki değişimine değinen Platform

Düşünceleriniz bizim için önemli!

bizimle iletişime geçin
small_c_popup-dark

bizimle

Görüşlerinizi Paylaşın

small_c_popup-light

Talebiniz Bize Ulaştı

En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.