Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunmasi Politikasi

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Core Strateji Yönetim Danışmanlığı A.Ş. olarak https://girisimci kurumlarplatformu.org/ adresli internet sitemizden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, kullanıcıların hangi haklarının bulunduğu, bunların ne şekilde kullanılabileceği ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, yorum, bilgi, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.

Girişimci Kurumlar Platformu, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kişisel verilerinizin toplanması ve hukuki dayanağı:

Girişimci Kurumlar Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin bazılarına erişim sağlayabilmek için iletişim bilgileri ve kişisel bilgilerin alınması gereklidir. Bu aşamada alınacak olan ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, yaş ve faturalama aşamasında ihtiyaç duyulacak olan TC kimlik numarası (kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) gibi bilgilerin yanı sıra, üyelik sonrasında hizmetlerinden faydalanmanız için kişisel bilgilerinizi ve/veya finansal bilgilerinizi içerebilen, gizli nitelikte olabilecek sizinle ilgili başka bilgiler de vermenizi isteyebiliriz.

Girişimci Kurumlar, platformda sunduğu hizmetlerin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, söz konusu mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek, hizmetleri sunabilmek, geliştirebilmek ve hizmet kalitesini artırabilmek ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak yukarıda anılan kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Tarafınızdan verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Girişimci Kurumlar Platformu’nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Gizlilik ve Kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:

Girişimci Kurumlar Platformu ile paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak ile yükümlüyüz.

Bununla birlikte, Kişisel Verilerinizi ve Gizli Bilgilerinizi, kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli özeni göstermeyi taahhüt ediyoruz.

Kişisel bilgilerinizi nerede kullanıyoruz:

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi,

 1. Mesafeli Sözleşme ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca gerektiğinde kullanıcılarımız ile iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 2. Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek, onların yaşam kalitesine daha fazla katkı sağlayabilmek için zaman zaman yapacağımız anketlere katkılarını sağlamak;
 3. Anket bilgilerini kullanarak demografik, bölgesel, yaş grubu vs. gibi kriterlere göre pazar analizleri yapmak,
 4. Verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak,
 5. İhtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak,
 6. Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak,
 7. Hizmet alımı ile ilgili tüm yasal dokümanları düzenleyebilmek,
 8. Hizmetimizi satın alan kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini doğrulamak,
 9. Kullanıcılarımızı ilgilenebilecekleri kampanyalarımız hakkında bilgi vermek,
 10. Sitemizin kullanımını değişik parametrelere göre analiz etmek ve geliştirmek için kullanıyoruz.

Veri kullanımı konusundaki haklarınız:

Girişimci Kurumlar Platformu’na üye olan herkes, kendisiyle ilgili:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (E) ve (F) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel bilgilerinizin paylaşımı:

Talep ettiğiniz hizmeti size sunarken kişisel bilgilerinizi çalışanlarımız, Hizmet Sağlayıcılar veya Girişimci Kurumlar Platformu’nun sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilir. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak adına ve/veya yetkili [G2] idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda da bilgileriniz paylaşılacaktır. Bilgilerinizin bu kullanım alanları dışında kullanılması söz konusu değildir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:

Mevzuat uyarınca, onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili kuruma sunulmak üzere 3 yıl süreyle saklanacaktır. Sürenin sona ermesinden sonra kişisel verileriniz Girişimci Kurumlar Platformu tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Sosyal medya eklentilerinin kullanımı:

Sitemizde, kullanıcı olarak internet sayfalarını paylaşabilmeniz veya işaretleyebilmeniz için sosyal medya butonları kullanılmaktadır. Söz konusu butonlardan birine tarafınızdan tıklanmadığı sürece eklentiler etkin hale gelmezler. Eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurabilirsiniz.

Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin kullanıcı ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının tarafınızdan incelenmesi gerekmektedir.

E-posta güvenliği:

Girişimci Kurumlar Platformu Kullanıcı Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Tarayıcı çerezleri :

Girişimci Kurumlar Platformu, sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Henüz Girişimci Kurumlar Platformu üyesi değil misiniz?

Girişimci Kurumlar Platformu, girişimci kuruma dönüşmek isteyen İSO-500 veya Fortune-500 sıralamasında yer alan kurumların ve ölçeklenmiş girişimlerin (scale-up'lar) üyeliğine açıktır.