Neler Yapıyoruz?

Girişimci Kurumlara Dönüşüm

Academy

C-Level yöneticilerin inovasyonu şirketlerde dönüşüm aracı olarak kullanmalarına destek olmak; inovasyon liderlerine ve kurum içi girişimcilere, girişimcilik ve inovasyon kasları kazandırmak ve çalışanların düşünce yapısını değiştirmek amacıyla kurulan Girişimci Kurumlar Academy ile girişimcilik kaslarını geliştir.

Kurumunuz girişimci kurum dönüşümünün neresinde veya bu dönüşüme ne kadar hazır? Bunu test etmek için sizi Girişimcilik Olgunluk Endeksi’ne göz atmaya davet ediyoruz.
Girişimcilik Olgunluk Endeksi* ile şirket üst yönetiminin vizyon ve yetkisi, şirket içindeki girişimcilik kültürü, en kritik oyuncu olan orta kademe yönetimin katkısı, şirket çalışanlarının etkinliği, inovasyonu destekleyen operasyon süreçleri ve şirketin etrafındaki ekosistemin gelişmişliği ve iş birliği gibi toplam 6 kritik boyutta analiz yapılarak sunulan pratik ve spesifik öneriler ile şirketinizin girişimci kuruma dönüşümü için gerekli aksiyonlar tanımlanıyor.
Girişimcilik Olgunluk Endeksi ile kurumunuzun mevcut durum analizi yapılarak girişimci kuruma dönüşüm için gereken noktalar tanımlanıyor ve bu dönüşümün şekillendirilmesinde pratik bir yönlendirme sunuluyor.
*Girişimcilik Olgunluk Endeksi girişimcilik alanındaki literatürde kullanılan ölçekler incelenerek (Knight, 1997; Miller ve Friesen, 1983; Covin ve Slevin, 1989; Zahra, 1991; Lumpkin ve Dess, 1991; Zahra, 1993; Zahra, 1996; Zahra vd, 2000; Antoncic, 2000; Antoncic ve Hisrich, 2001; Kuratko vd, 2013) endeksin amacına uygun olarak Core Strateji tarafından geliştirilmiştir.

Platformun faaliyetlerine ve stratejik hedeflerine yön veren Danışma Kurulu Üyeleri’nden kıymetli önerilerini ve deneyimlerini dinleme fırsatı bulacağınız Danışma Kurulu Üyeleri ile Sohbet seansları düzenleniyor.
Türkiye’de kurum içinden ve kurum-girişim iş birliğinden doğan ilham veren başarılı girişimlerin analizinin yer aldığı raporlar şirketlerde dönüşüme destek olmak amacı ile üyelere özel olarak yayınlanıyor ve Girişimci Kurumlar Platformu etkinliklerinde açıklanıyor.
Girişimci Kurumlara Dönüşüm seminerlerinde, kurumlara değişim ve inovasyon kasları kazandırmak amacı ile “girişimci kurum” tanımı, girişimci kurum dönüşümün aşamalarının detayları ve atılması gereken adımlar etkileşimli olarak tartışılıyor. Strateji belirleme, inovasyon süreçlerini yönetme, çalışan farkındalığını artırma, girişimlerle iş birliği yapma gibi girişimci kuruma dönüşüm için gerekli aşamalar detaylandırılıyor.

connect

Odağı inovasyon olan inovasyon liderleri ve kurum içi girişimciler için deneyim paylaşımını, birbirleri ile iletişim kurarak birbirinden öğrenmeyi sağlayan Girişimci Kurumlar Connect ile girişimcilik ekosistemine dahil ol.
Sektörün önde gelen kurumlarının genel müdürlerinin bir araya gelerek deneyim paylaşımı ile kurumların girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla stratejilerin ve vaka analizlerinin tartışıldığı buluşmalar yapılıyor.
Deneyimli ve yeni başlayan kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin sağlanmasını hedefleyen, inovasyon yöneticilerinin bir araya gelerek girişimcilik ve inovasyon konularında sektöre yön veren trendlerin konuşulduğu ve mevcut stratejilere yönelik fikir paylaşımının yapıldığı çalışmalar düzenleniyor.

future

İnovasyon ve girişimcilik konularında globalden önemli konuların üyelere tanıtıldığı, ekosistemden önemli liderlerin platforma katkı sağladığı içeriklerin sunulacağı Girişimci Kurumlar Future ile ekosistemden haberdar ol.
Özyeğin Üniversitesi tarafından 7 yıldır sektörlerin liderlerini buluşturan ve Türkiye’de bu konudaki ilk etkinlik olan Girişimci Kurumlar Konferansı her yıl iş dünyasının trendlerine yön veren konu başlıklarıyla sektörün öncü şirketlerinden yöneticilerin, Startup dünyasına yön veren liderlerin ve şirketlerin buluşma noktası olarak konumlanıyor.

Son iki yıldır Endeavor Türkiye, TOBB, Özyeğin Üniversitesi, Bizz Consulting ve Girişimci Kurumlar Platformu iş birliğinde Kurumsal Girişimcilik Ödülleri veriliyor. En İyi Kurumiçi Girişimcilik Projesi ve En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği olmak üzere iki kategoride verilen ödüller için adaylar arasında değerlendirme yaparken göz önünde bulundurulan kriterler ana faaliyet alanına yakınlık/uzaklık, fikrin kurum içinde çalışanlardan tarafından gelmesi (kurum içi girişimcilik projelerinde), yaratılan ölçülebilir değer ve ticarileşme olarak sıralanıyor.

Henüz Girişimci Kurumlar Platformu üyesi değil misiniz?

Girişimci Kurumlar Platformu, girişimci kuruma dönüşmek isteyen İSO-500 veya Fortune-500 sıralamasında yer alan kurumların ve ölçeklenmiş girişimlerin (scale-up'lar) üyeliğine açıktır.