Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu kuruldu – Dünya Gazetesi / 05.082018

Kurumsal şirketlerinin “girişimci kurumlara” dönüşümünün desteklenmesi, kurumlar arası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu kuruldu.

Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinin girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dâhil olması ve girişimci kurumlara dönüşmesi amacıyla kurulan platform, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıya, platformun danışma kurulunda yer alan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Borusan Holding Üst Yöneticisi Agah Uğur, General Elektrik (GE) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko katıldı.

Adnan Bali, toplantıda yaptığı konuşmada, platformda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizin sıcak, kısa vadeli gündemlerinin olduğu bir dönemde girişimcilik gibi orta ve uzun dönemde çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilecek, hatta kısa dönemin de sorunlarını çözebilecek bir yaklaşımın bu zamanlamayla olmasını biraz paradigma değiştirici de olduğu için son derece olumlu buluyorum.” dedi.

Kişisel olarak da, kurum adına da girişimciliğin ne kadar kıymetli, ufuk açıcı olduğunu yürekten hissettiğini aktaran Bali, şunları kaydetti:

“Girişimciliğin en önemli özelliği fırsatların her taraftan değerlendirilerek çoklu bir yaklaşımla, kaliteli olanın daha öne çıkacağı şekilde gerçekleştirilmesi. Gerek dijitalleşme gerek teknolojik değişimler gerek iş modellerindeki çok ciddi paradigma değişimleri büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere yaptığınız işin değer yaratma boyutunda tekrar tekrar yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bizim cari sorumluluklarımızın yanında bir de orta uzun dönemli sorumluluklarımız bulunuyor.”

Bali, iş modellerinin sürekli çalışır olmasını sağlayacak ve farklı iş birliklerini mümkün kılacak iş birliklerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “İkincisi birincisinden ayırt edilecek bir unsur değil. Onun için de bu alanda iş birliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ölçekleri ne olursa olsun değer yaratma zincirine katkıda bulunabilecek her girişim bizim için bir iş birliği fırsatıdır, bir değerdir. Ekonomi, sıfır toplamlı bir oyun değil. Onları tehdit gibi görmek yerine iş birliği içinde bulunmak fayda getirecektir.” diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bali, siber saldırılara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Elektronik ortamda birinin hesabından para da çalabilirsiniz, bir şubenin duvarını delip oradan da para çalabilirsiniz. Olayın özü değişmiyor. Teknolojinin kullanımı aynı unsurlara birtakım başka boyutlar getiriyor. O boyutlara karşı farklı önlemler ortaya çıkıyor. Bir yandan siber saldırıları yapanlar çalışıyor, bir yandan da ona yönelik karşı önlemler geliştiriliyor. Zaman zaman arada boşluklar oluşuyor. Siber saldırılara karşı siber savunma sistemleri var. Biz bunların hepsini şu an kullanıyoruz.”

Girişimciliğe yapılan yatırımlarla ilgili bir soruya ilişkin Bali, “Finansman açısından bakıldığında tipik bankacılık ve kredi riski yönetimi çerçevesinde değerlendirilecek bir unsur değil. Öyle yaparsanız bunların çok büyük bir bölümünü reddedersiniz.” dedi.

İlk aşamada ölçülebilir büyüklüklerle, çok net olarak ortaya konulabilir bir şey ortaya çıkmadığını vurgulayan Bali, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dolayısıyla o fikri besleyip geliştirip onu başka bir hale getirebilecek bir süreci birlikte yönetmek gerekir. İşin kültürü o. Hem fikirlerin hem de onun finanse edilmesi açısından çok taraflı katılımı gerektiren bir iş. Bir fikrin yanlış olması da bir katkıdır. Çünkü bir daha toplum kaynaklarını o yanlış fikre heba etmezsiniz. Bir fikrin yüzde 100 doğru olduğunu kanıtlayamayabiliriz ama yüzde 100 yanlış olduğunu kanıtlayabiliriz. Kanıtladığınızda da gerçeği daha dar bir alanda arayabilme imkanı elde edersiniz. Girişimci dünyasında bir sürü olta atılır, tabiatından bunların çok büyük bir bölümü tutmayabilir. Bütün mevzu, bütün paradigmayı değiştirecek çok az sayıda tutacak fikri yakalamak için yeterli örneklemi oluşturabilmekte. Bu bir ekosistem meselesi. Bunu yaratmanız gerekiyor her şeyden önce. Klasik bir bakış açısıyla olmaz.”

“Bu yolculuğa çıkmayan şirketler, rakiplerinin gerisinde kalıyor”

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy da inovasyonun odak noktaları arasında bulunduğunu belirterek, “Girişimciliği ise hem kurum içinde hem de kurum dışında her platformda destekliyoruz. Çünkü ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmada girişimcilik faktörünün son derece önemli olduğunu görüyoruz.” dedi.

Özsoy, 2018 yılının başında üniversite sanayi iş birliğini destekleyerek inovasyon ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla inovasyon merkezlerini Özyeğin Üniversitesi’ne taşıdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Burada, büyük kurumların yöneticileri ile örnek başarı hikayeleri paylaşılıyor, bir taraftan da girişimcilere destek veriliyor. Bir ülkede inovasyon çalışmalarını artırmak sadece start-upların görevi olmamalı. Gerek bilgi ve deneyimleri gerekse pazar bilgileriyle büyük şirketler inovasyonun gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu yıl 20 ülkeden toplam 2 binden fazla inovasyon yöneticisiyle gerçekleştirdiğimiz 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi’ne göre, inovasyonun itici gücü çok uluslu şirketler ve büyük şirketler olarak görülüyor. Araştırmaya katılan Türk yöneticilerin yüzde 39’u ise son 5 yılda gerçekleştirdikleri inovasyonların bilançolarını olumlu etkilediğini belirtiyor. GE olarak Türkiye’de girişimcilik ortamının geliştirilmesi ve böylece ülkemizin rekabet gücünün artması için desteğimizi sürdüreceğiz.”

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ise inovasyon ve girişimciliğin, günümüz iş dünyasında hem büyümenin hem de hayatta kalmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, “Bu yolculuğa çıkmayan şirketler, müşterilerinin ve rakiplerinin gerisinde kalıyorlar. Bunun pek çok örneğini görmek mümkün. Dönüşümünü gerçekleştirmeyen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayan şirketler onlarca yıldır işlerinde lider olsalar da rakiplerinin hızı ve değer önermeleri karşısında kaybetmeye mahkum.” diye konuştu.

Uğur, bu platformun bu anlamda kurumların birbirinden öğrenmesine, girişimcilik ekosisteminin ve iş birliklerinin büyümesine ve aynı zamanda Türk şirketlerinin global anlamda rekabetçi kalmasına destek olacağına inandığını söyledi.

“Girişimcilik ekosisteminin hızla gelişmesini gönülden diliyorum”

BKM Genel Müdürü Soner Canko, dünyanın, dijital teknolojileri merkezine alarak hızlı bir dönüşümden geçerken, BKM olarak geleceğe girişimciliğin damga vuracağına inandıklarını ve Türkiye’nin geleceğini girişimcilik olarak gördüklerini kaydetti.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri uygulamalarla dijitalleşme sürecine öncülük ederken, ekosistem kurmanın sihrini keşfettiklerini ifade eden Canko, “Çalışmalarımız bize girişimci ruhlu ekip üyelerimizi kurumsal kalıplarla sınırlamazsak ne kadar büyük farklar yaratabileceklerini gösterdi. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu ile bu dönüşümden faydalanacak kurumların artmasını ve girişimcilik ekosisteminin hızla gelişmesini gönülden diliyorum.” şeklinde konuştu.

Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin de platformu kurmaktaki amaçlarını “etkin inovasyon yönetimi” ile “uluslararası olmanın” yanı sıra “kısa döneme hapsolmamak”, “uzun dönem perspektifini kaybetmemek”, “dünya gündeminden kopmamak”, “dijitalleşmenin hız kaybetmemesini sağlamak” ve “iş birliklerini tetiklemek” olarak sıraladı.

Elgin, bu amaçlar doğrultusunda platform çatısı altında başlattıkları hareketle önde gelen kurumları, bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamayı ve dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine destek olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Platformun; bu alanda faaliyet gösterecek çatı kurum olması hedefleniyor

Verilen bilgiye göre, Core Strateji koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun, bu alanda faaliyet gösterecek çatı kurum olması hedefleniyor.

Core Strateji’nin koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun, kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirip bu kurumların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmesi bekleniyor.

Ayrıca platformun, kurumların dijitalleşmenin getirdiği yıkıcı dönüşüme karşı ayakta kalmalarını ve bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalamalarını sağlayan, böylece Türkiye’nin ekonomik büyümesinin dinamosu olmalarına destek veren çatı kuruluş olması hedefleniyor.

Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Öte yandan, düzenleyeceği genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla da dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasının yanı sıra ülkemizdeki tecrübelerin paylaşılmasına ve böylece üyelerinin inovasyon yol haritalarını belirlemelerine yardımcı olacak.

Platformun faaliyetlerine yön verecek stratejik kararların alınması ve uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenebilmesi konusunda ise danışma kurulu destek olacak.

Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-girisimci-kurumlar-platformu-kuruldu-haberi-426774

E-Posta Bültenimize Kaydolun!

gelişmelerden ilk siz haberdar olun

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlgilenebileceğiniz başka yazılar

Basında Biz

MUSTAFA NAMOĞLU İLE İŞİN ASLI PROGRAMI: İHSAN ELGİN – GİRİŞİMCİ KURUMLAR PLATFORMU KURUCUSU

Kolay Değil Youtube kanalı için Mustafa Namoğlu’nun hazırladığı İşin Aslı programına konuk olan Platform kurucumuz ve Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, Mustafa Namoğlu ile Fibabanka tarafından kurulan yatırım ve finansal teknoloji şirketi Finberg’in kurulduğu ilk günden beri girişimcileri desteklendiğini ve yatırımcıların nasıl girişimlere yatırım yaptığını ve girişimcilerin yatırım alırken dikkat etmesi gereken konuları ele aldıkları videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Düşünceleriniz bizim için önemli!

bizimle iletişime geçin
small_c_popup-dark

bizimle

Görüşlerinizi Paylaşın

small_c_popup-light

Talebiniz Bize Ulaştı

En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.